Teiksim sirsnīgu Paldies, ja ziedosi mūsu darbības attīstībai!

Mūsu rekvizīti:

Biedrība "Dūlu prakse"

Reģ.nr.40008206906

Konts: LV14HABA0551044205284

Juridiskā adrese: Saules iela 9-51, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018

Foto: Anita Austvika