Mūsu vērtības:

Mēs esam par informācijas pieejamību:

 Sniedzam kvalitatīvu, pierādījumos balstītu informāciju par grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laiku, norisēm, iespējamajām grūtībām, sarežģījumiem un to risinājumiem.

Mēs esam par personisku attieksmi un individuālu pieeju:

Grupu nodarbībās veidojam uzticēšanās pilnas attiecības, lai dalībnieki atļautos dalīties savā pieredzē un uzdrīkstētos uzdot personiski svarīgus jautājumus. Tādējādi iespējams tēmu ietvaros
 saturiski pielāgoties konkrēto dalībnieku individuālajām vajadzībām un sniegt tieši viņiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Turklāt grupas dalībnieki tādējādi bagātinās ne vien no nodarbību vadītāju sniegtās informācijas, bet arī savstarpēji.

Mēs esam par kopienas veidošanu:

 Veicinām savstarpēju iepazīšanos un saiknes veidošanos starp grupas dalībniekiem, radot nelielas kopienas, kuru ietvaros vecāki turpina uzturēt savstarpējo komunikāciju arī pēc nodarbību beigām – iespēja savstarpējam emocionālam, informatīvam un praktiskam atbalstam vēl ilgi pēc nodarbību beigām.

Mēs esam par atbalsta turpinātību:

Mēs esam tieši Jelgavā un Jelgavas apkārtnē praktizējošas speciālistes, līdz ar to vecākiem ir iespēja jau laikus iepazīties, izveidot uzticēšanās pilnas attiecības ar mums, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši lūgt atbalstu un palīdzību, sastopoties ar neskaidrībām un/vai grūtībām saistībā ar grūtniecību, dzemdībām un dzīvi ar bērniņu.

Mēs esam par holistisku pieeju:

 Dūlas un psiholoģes kvalifikācija ļauj aplūkot cilvēka ķermeni prātu un emocijas vienotā veselumā, atklājot to savstarpējo saikni un mijiedarbību, kā arī atbalstot topošos vecākus ceļā uz spēju izdarīt informētas izvēles, pieņemt pašiem savus lēmumus, uzņemties atbildību par sevi un savu bērniņu.